Historia fabryki

Fabryka Prochu „Zawiercie” w Ogrodzieńcu została otwarta w 1891 roku. Jej właścicielem było Rosyjskie Towarzystwo Produkcji i Sprzedaży Prochu w Petersburgu. Donosi o tym szczegółowo ówczesna Gazeta Kielecka.
W fabryce zatrudnionych było około 70 pracowników.
Od kwietnia 1907 do sierpnia 1914 roku dyrektorem był Georg von Rennenkampff. Widoczny na zdjęciu (po prawej) z rodziną, synami i gościem, wykonanym na terenie „Prochowni” w 1913 roku. Po zajęciu fabryki przez wojska niemieckie został wraz z całą rodziną aresztowany. Jego brat Paul dowodził w tym czasie walczącą z Niemcami rosyjską 1 Armią.

Od tego czasu zaczyna się upadek i powolna degradacja fabryki. W kolejnych latach podejmowane są nieudane próby przywrócenia produkcji.